Et nyt alvorligt tilbageslag for Rønne og Bornholm indtraf i 1658. De dansk svenske krige i 1600 årenes midte førte ved Roskildefreden til, at Danmark måtte afstå Bornholm til Sverige. Nogle år inden freds­slutningen havde en svensk flåde plyndret og afbrændt Nexø, og en brandskat var blevet pålagt øens befolkning, hvoraf Rønneborgerne måtte udrede over halvdelen. Den danske kommandant på Hammershus blev i april 1658 afløst af den svenske oberst Johan Printzenskjåld, der ved hjælp af en styrke på 100 mand skulle holde ro på øen. Besættelsen blev kun kortvarig. I december samme år blev Printzenskjåld taget til fange og skudt i Storegade af nogle Hasle og Rønneborgere under ledelse af Rønnes borgmester. De svenske besættelsestropper blev fanget, og samme skæbne fik en svensk undsætningsstyrke, der kom til Allinge. Borgernes mod vakte opsigt i hele riget, men det hindrede ikke kongen i at lade den afgift på 500.000 rigsdaler, som Danmark måtte betale Sverige for at få øen igen, blive pålignet bornholmerne selv. Øens befolkning nøjedes dog med at afdrage 6 - 7000 rigsdaler i alt.

 


Rønne i middelalderen Lübeckertiden Bornholms besættelse
Rønnebeskrivelse & tegning Resens prospekt Rønnes beskrivelse1761

til Rønne


 

 

 


  

logo.gif (5970 Byte)

 

 

Angående Bogen: Rønne / Guide til byens historie.

Ovenstående materiale er fra Bogen: Rønne / Guide til byens historie
er velvilligt stillet til rådighed 
Bogen kan købes hos
Colbergs Boghandel
St. Torf 9
3700 Rønne