Rønnebeskrivelse 1625

Den ældste beskrivelse af Rønne stammer fra 1625 og er skrevet af sognepræsten Laurs Olsen i en indberetning til styret i København: ,,Rønne er den fornemste købstad på landet (dvs. Bornholm), har en smuk kirke med et passeligt og vel udstafferet tårn; der er en temme­lig havn til krejere og skuder at indlægge, kønne velbygte huse imellem stolper opmurede og teglhængte". Få er ordene, og stort om Rønnes udseende på Christian den IV's tid får vi ikke at vide. Tilmed er oplysningen om, at husene havde tegltage, direkte forkert. Endnu 150 år senere bar mindre end ti huse i byen tegltag.

Bedre end beskrivelser giver en række kort og tegninger fra 1600 og 1700 årenes Rønne oplysninger om byens udseende. Den ældste tegning, der viser byens og havnens indretning, er udført af navigationsdirektør Bagge Wandal i 1676. Det er først og fremmest havnen, der har haft tegnerens interesse. Vi ser den lille bugt omgivet af to rev, der strækker sig 7 - 900 m ud i havet og beskytter den indre red, hvor store handelsfartøjer og orlogsskibe kunne kaste anker. Inderst i havnen var anvist pladser på stranden til fiskernes både, mens der i den lille havn ved landgangsbroen var plads til skuder og pramme. Øverst i billedet har Bagge Wandal tegnet et lille prospekt af byen. I midten ses Rønne kirke, hvis tårn tjente som sømærke. Bemærkelsesværdig er forskellen i bebyggelsen. Til venstre for kirken ses området omkring Storegade, der har den form, vi kender i dag. Vi ser tagene på de lange købmandsgårde, der har facade til gaden og bagtil haver. Husene ligger tæt sammen, gavl mod gavl, og gaderummet har været lukket. Anderledes til højre for kirken. I 1676 var denne bydel ikke så stærkt udnyttet eller så ” velordnet " som i dag. På tegningen er bygningerne lidt tilfældigt anbragte, og det afspejler utvivlsomt forholdene, som de var i 1600 årene. Man må forestille sig en spredt fiskerbebyggelse, uden ordentlige gader, men med gænger og stier, som man endnu kan opleve det i Sønderho på Fanø.

 


Rønne i middelalderen Lübeckertiden Bornholms besættelse
Rønnebeskrivelse & tegning Resens prospekt Rønnes beskrivelse1761

til Rønne på Bornholm


  

 

 

Angående Bogen: Rønne / Guide til byens historie.

Ovenstående materiale er fra Bogen: Rønne / Guide til byens historie
er velvilligt stillet til rådighed 
Bogen kan købes hos
Colbergs Boghandel
St. Torf 9
3700 Rønne